ดอกไม้ประจำจังหวัดในภาคอีสาน

ดอกไม้ประจำจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด

1. ดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   ดอกพะยอม   

2. ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ดอกราชพฤกษ์

3. ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ   ดอกกระเจียว

4. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม ดอกกันเกรา  

5. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา   ดอกสาธร  

6. ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ดอกสุพรรณิการ์  

7. ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม    ดอกลั่นทมขาว

8. ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร 
  ดอกช้างน้าว  

9. ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร   ดอกบัวแดง  

10. ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด   ดอกประดู่  

11. ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย   ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย   

12. ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ   ดอกลำดวน 

13. ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร  ดอกกันเกรา   

14. ดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์   ดอกกันเกรา  

15. ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองคาย  ดอกชิงชัน 

16. ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู   ดอกบัวหลวง  

17. ดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี    X กวาว  

18. ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี   ดอกบัวหลวง 

19. ดอกไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ    X กวาว  

ที่มา dek-d.com

ดอกไม้ประจำจังหวัดในภาคเหนือ